Stali jsme se Inovativní firmou roku 2022!

19. 04. 2022 | Aktuality

Vydavatelem časopisu CDAI REVIEW, komunikační platformy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, nám bylo uděleno ocenění Inovativní firma roku 2022 v sektoru obrany a bezpečnosti.

Ocenění přebral náš výrobní a technologický ředitel a spolumajitel Hynek Medřický z rukou rektorky Univerzity obrany Brno brig. gen. prof. RNDr. Zuzany Kročové, Ph.D. za přítomnosti elitních osobností Armády ČR, Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, Celní správy, Vězeňské služby, Správy hmotných rezerv a dalších organizací.

Je nám velkou ctí, děkujeme a věříme naše světlo bude čím dál více pomáhat také v oblastech obrany a bezpečnosti naší země.

Sledujte nás:

O nás v médiích