Výzkum

DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ V KONTEXTE SVETLA

DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ V KONTEXTE SVETLA

Práca pojednáva o pôsobení svetla na duševné zdravie v školskom prostredí s dôrazom na kognitívne schopnosti žiakov. V uskutočnenom experimente boli použité prokognitívne svietidlá Spectrasol. Prvotné výsledky v decembri 2022 ukázali, ž̌e lepš̌ie výsledky vo...