Výzkum

DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ V KONTEXTE SVETLA

DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ V KONTEXTE SVETLA

Práca pojednáva o pôsobení svetla na duševné zdravie v školskom prostredí s dôrazom na kognitívne schopnosti žiakov. V uskutočnenom experimente boli použité prokognitívne svietidlá Spectrasol. Prvotné výsledky v decembri 2022 ukázali, ž̌e lepš̌ie výsledky vo...

Cambridge Melanopsin Vision

Cambridge Melanopsin Vision

Photosensitive retinal ganglion cells (ipRGGs) are the most recently discovered photoreceptor class in the human retina. It reveals contemporary and emerging lighting technologies as powerful tools to set mind, brain and behaviour. This Element integrates new...