PROČ JE SVĚTLO DŮLEŽITÉ

Lidský organismus je v rámci daných biorytmů plně adaptovaný na přirozené světelné podmínky, tedy na střídání denního světla, soumraku a tmy. Světlo pak zásadně ovlivňuje naše pocity, výkon a zdraví. Řízení vlastností světla je proto klíčovou příležitostí, kterou lze naše tělo, mysl a naladění ovlivňovat.

VLIV SVĚTLA NA ORGANIZMY

Den

Modrá složka přítomná v denním světle nám umožňuje dosáhnout plné bdělosti, soustředění, rychlosti reakcí i práce s krátkodobou pamětí a podporuje kognitivní výkon mozku. K plné aktivitě povzbuzuje také veškeré vnitřní orgány a tělesné soustavy: srdce a cévy, metabolismus, svalový aparát, vylučovací soustavu atp.

Večer

Při soumraku, kdy podíl modré složky ve světle výrazně ubývá, se organismus připravuje na spánek. Toto přechodné období trvá asi 90 minut.

Noc

Jakmile krátce po západu slunce modrá složka světla zmizí zcela a osvětlenost se oproti dni sníží na desetitisícinu, organismus vstupuje do noční fáze. Dojde k poklesu krevního tlaku i tělesné teploty, zpomalí se metabolismus, naběhnou regenerační a imunitní pochody a jiné noční procesy (růst, ukládání informací do dlouhodobé paměti, odplavování zplodin z mozku atp.). Tyto životně důležité procesy běží až do doby, kdy organismus při svítání zaznamená světlo s podílem modré složky ve spektru. Některé noční pochody probíhají pouze ve spánku, jiné i v bdělém stavu, všechny však jedině za tmy, charakteristické nepřítomností modré části světelného spektra.

Toto pravidelné střídání aktivity a regenerace je označováno jako cirkadiánní rytmus a kromě člověka jej mají všichni mnohobuněční tvorové (denní ve stejné podobě, noční obráceně).

Rozvoj umělých zdrojů světla v posledních 140 letech však s sebou nese rozsáhlé narušování přirozeného střídání světla a tmy, v jehož důsledku jsou matením cirkadiánních rytmů poškozovány živé organizmy. Zejména v posledních deseti letech jsme vlivem plošného nástupu LED zdrojů s vysokým podílem modré složky (CCT 2700–6500 K) a jejich nočního používání svědky rozsáhlého vymírání nočních druhů živočichů a snižování životaschopnosti celých ekosystémů. U lidí dochází k rapidnímu nárůstu poruch imunity, spánku a nálady, obezity, diabetu, zvyšuje se četnost onemocnění kardiovaskulární soustavy a strmě roste i počet případů rakoviny prsu a prostaty a dalších zdravotních potíží. To vše podle nových vědeckých studií prokazatelně souvisí také s umělým modrým světlem, kterému jsme vystavováni v noci. Bez řízení podílu modré spektrální složky jsou běžné LED technologie v nevhodnou denní dobu biologicky toxické!

Zároveň bylo řadou výzkumů prokázáno, že nedostatečný podíl modré barvy v umělém osvětlení během dne například ve školách nebo organizacích omezuje u lidí aktivitu i kognitivní výkon a vytrvalost.

V tomto kontextu vzniká v reakci na neudržitelnou dominanci biotoxických zdrojů světla po moderních a zdravých světelných zdrojích stále větší poptávka jak ze strany individuálních zákazníků, tak organizací a veřejných institucí včetně Evropské unie. Proto přicházíme s technologií biodynamických LED systémů, které umožní lidem využívat veškerých výhod moderní technické společnosti jako doposud, aniž by však museli porušovat světelnou hygienu.