Česká
revoluční technologie

BIO-OPTIMALIZOVANÉHO INTERIÉROVÉHO OSVĚTLENÍ

Krátké video o nás a prokognitivním světle

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MÉDIÍ, PROJEKTŮ A VÝZKUMŮ

Dodavatel biodynamického osvětlení Spectrasol.cz

Spectrasol je dodavatel prokognitivních a biodynamických patentově chráněných světelných systémů, jejichž autoři a protagonisté jsou předními českými odborníky a uznávanými autoritami na osvětlování a světelnou techniku. Světlo zásadně ovlivňuje naše pocity, výkon a zdraví. Pokud se dnes společnost intenzivně zabývá také tím, co dýchá, pije a jí, a silným aktuálním i budoucím tématem je zdravá životospráva, vstupuje do hry koncentrace na vliv a potenciál světla jako další klíčová příležitost, kterou lze naše tělo, mysl a naladění ovlivňovat a řídit.

Naše revoluční technologie biodynamického a prokognitivního osvětlení, která je vytvořena na základě lidských biorytmů, disponuje speciálními světelnými zdroji, které zajišťují soulad vlastností umělého osvětlení s vlastnostmi přirozeného světla od slunce. Zlepšuje tak lidem život, zdraví a výkon, organizacím přináší podnětnější a zdravější prostředí a z něj plynoucí lepší pracovní nebo studijní výsledky a prosperitu lidí, kteří se v něm nacházejí.

Přes den stimulují naše prokognitivní LED zdroje s vysokým podílem modré a azurové spektrální složky organismus k plné bdělosti a aktivitě a podpoří kognitivní výkon a vytrvalost. Po setmění naopak naše světlo bez modré složky umožní včas nastartovat regenerační a imunitní procesy a využít tak plný potenciál vitalizace a samouzdravování organismu během spánku.

Zároveň je provoz našich bio-optimalizovaných LED svítidel oproti tradičním zdrojům světla výrazně efektivnější.

Proč je světlo důležité?

LIDSKÝ ORGANISMUS JE V RÁMCI DANÝCH BIORYTMŮ PLNĚ ADAPTOVANÝ NA PŘIROZENÉ SVĚTELNÉ PODMÍNKY, TEDY NA STŘÍDÁNÍ DENNÍHO SVĚTLA, SOUMRAKU A TMY.

Den

Modrá složka přítomná v denním světle nám umožňuje dosáhnout plné bdělosti, soustředění, rychlosti reakcí i práce s krátkodobou pamětí a podporuje kognitivní výkon mozku. K plné aktivitě povzbuzuje také veškeré vnitřní orgány a tělesné soustavy: srdce a cévy, metabolismus, svalový aparát, vylučovací soustavu atp.

Večer

Při soumraku, kdy podíl modré složky ve světle výrazně ubývá, se organismus připravuje na spánek. Toto přechodné období trvá asi 90 minut.

Noc

Jakmile krátce po západu slunce modrá složka světla zmizí zcela a osvětlenost se oproti dni sníží na desetitisícinu, organismus vstupuje do noční fáze. Dojde k poklesu krevního tlaku i tělesné teploty, zpomalí se metabolismus, naběhnou regenerační a imunitní pochody a jiné noční procesy (růst, ukládání informací do dlouhodobé paměti, odplavování zplodin z mozku atp.). Tyto životně důležité procesy běží až do doby, kdy organismus při svítání zaznamená světlo s podílem modré složky ve spektru. Některé noční pochody probíhají pouze ve spánku, jiné i v bdělém stavu, všechny však jedině za tmy, charakteristické nepřítomností modré části světelného spektra.

PROČ APLIKOVAT SVÍTIDLA SPECTRASOL

Instalací našeho bio-optimalizovaného prokognitivního, nebo bio-dynamického osvětlení napodobujícího přirozené světlo od slunce můžete do Vašeho prostředí získat významné benefity pro práci, zdraví i život přítomných lidí jako například:

 • Zvýšení pracovního, nebo studijního výkonu a snížení chybovosti
 • Podporu bdělosti, rychlosti myšlení a koncentrace
 • Posílení schopnosti zapamatování a vyvolání z paměti
 • Zvýšení subjektivní spokojenosti a lepší emocionální naladění při práci
 • Zlepšení komunikace, vztahů a celkového klimatu v kolektivech
 • Výrazné zlepšení vizuálního komfortu a celkové vitality
 • Klíčový vliv na biorytmy člověka a na nich závislé funkci imunitního systému
 • Snížení nemocnosti a fluktuace
 • Neobsahuje koncentrovanou část spektra v oblasti tzv. Blue light hazard
 • Regeneruje sítnici oka v reálném čase
 • Zvýšení bezpečnosti na pracovištích
 • Zvýšení atraktivity pracovních podmínek pro nové i stávající zaměstnance
 • Efektivnější a kvalitnější zdroj světla oproti tradičním svítidlům
VÝHODY NAŠEHO BIO-OPTIMALIZOVANÉHO SVĚTELNÉHO SYSTÉMU:

Technologické a technické

 • Jedná se o české a zároveň světově jedinečné a pokrokové know-how a technologii.
 • Naše LED technologie disponuje všemi moderními vlastnostmi (řízení času svícení, aktivace pohybovým čidlem, řízení intenzity světla) a navíc také řízením teploty chromatičnosti dle denní doby a směrováním distribuce světla.
 • Nabízíme komplexní full service řešení do interiérů (školy a další veřejné interiéry) i exteriérů (pouliční osvětlení, nádražní haly, stanice metra atp.).
 • Zajistíme vstupní analýzu, komplexní dodávku i záruční a pozáruční servis.

Zdravotní

 • Pro člověka je naše technologie významně prospěšná po stránce zdraví, vitality, subjektivní spokojenosti a fyzického i kognitivního výkonu a vytrvalosti (např. zkrácený reakční čas, lepší schopnost si zapamatovat, lépe vyvolávat z paměti atp.).
 • Technologie eliminuje biologicky toxický vliv nevhodného osvětlení na člověka i volně žijící druhy.
 • Redukuje světelné znečištění, které je jedním z klíčových témat současnosti a blízké budoucnosti.

Ekonomické

 • Podporuje výkon a kognitivní schopnosti exponovaných lidí.
 • Jedná se o výrazně efektivnější zdroj svícení oproti tradičním technologiím (nižší spotřeba a delší trvanlivost).
 • Vyhovuje plánovaným regulím EU v oblasti přechodu od dynamických světel na biodynamická, které v blízké budoucnosti vstoupí v platnost.
 • Možnost financování z fondů EU.
 • Pomůžeme s případným vyřízením dotace a garantujeme soulad instalovaného systému s danými kritérii.

Jsme v médiích

Pravidelně se k problematice vyjadřujeme na vědeckých konferencích a vystupujeme v médiích.
Seznamte se s našimi projekty v dokumentu České televize