O Spectrasol

Spectrasol je dodavatel komplexních řešení v oblasti bio-optimalizovaných světelných systémů. Zajišťujeme komplexní dodávku včetně souvisejících služeb.

Instalací našeho bio-optimalizovaného prokognitivního, nebo bio-dynamického osvětlení napodobujícího přirozené světlo od slunce můžete do Vašeho prostředí získat významné benefity pro práci, zdraví i život přítomných lidí jako například:

 • Zvýšení pracovního, nebo studijního výkonu a snížení chybovosti
 • Podporu bdělosti, rychlosti myšlení a koncentrace
 • Posílení schopnosti zapamatování a vyvolání z paměti
 • Zvýšení subjektivní spokojenosti a lepší emocionální naladění při práci
 • Zlepšení komunikace, vztahů a celkového klimatu v kolektivech
 • Výrazné zlepšení vizuálního komfortu a celkové vitality
 • Klíčový vliv na biorytmy člověka a na nich závislé funkci imunitního systému
 • Snížení nemocnosti a fluktuace
 • Neobsahuje koncentrovanou část spektra v oblasti tzv. Blue light hazard
 • Regeneruje sítnici oka v reálném čase
 • Zvýšení bezpečnosti na pracovištích
 • Zvýšení atraktivity pracovních podmínek pro nové i stávající zaměstnance
 • Efektivnější a kvalitnější zdroj světla oproti tradičním svítidlům
SYSTÉM SPECTRASOL SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ZÁKLADNÍCH FUNDAMENTŮ:
 • Fotometrické analýzy cílového prostředí
 • Speciálních, vysoce kvalitních a patentovaných LED světelných systémů:
  • interiérových kognitivních světelných zdrojů (například pro školní a vzdělávací zařízení, školní jídelny, zdravotnická zařízení, laboratoře atp.),
  • exteriérových biodynamických světelných zdrojů (například pro pouliční osvětlení, hromadné dopravní prostředky, stanice, nádraží atp.)
 • Řídicí jednotky zabezpečující časování, intenzitu a dynamický mix světelného spektra
 • Senzorů zabezpečujících synchronizaci s přirozenými světelnými podmínkami letního a zimního dne
PROCES REALIZACE
 1. Terénní šetření předmětného prostředí (analýza světelných podmínek a místní infrastruktury, pasportizace stávajících světelných elementů)
 2. Návrh a kalkulace řešení
 3. Případná podpora při získání dotace
 4. Objednávka
 5. Výroba a příprava elementů k montáži
 6. Montáž autorizovaným dodavatelem, předání a fakturace
 7. Záruční i pozáruční podpora

Proč Spectrasol

VÝHODY NAŠEHO BIO-OPTIMALIZOVANÉHO SVĚTELNÉHO SYSTÉMU

Technologické a technické

 • Jedná se o české a zároveň světově jedinečné a pokrokové know-how a technologii.
 • Naše LED technologie disponuje všemi moderními vlastnostmi (řízení času svícení, aktivace pohybovým čidlem, řízení intenzity světla) a navíc také řízením teploty chromatičnosti dle denní doby a směrováním distribuce světla.
 • Nabízíme komplexní full service řešení do interiérů (školy a další veřejné interiéry) i exteriérů (pouliční osvětlení, nádražní haly, stanice metra atp.).
 • Zajistíme vstupní analýzu, komplexní dodávku i záruční a pozáruční servis.

Zdravotní

 • Pro člověka je naše technologie významně prospěšná po stránce zdraví, vitality, subjektivní spokojenosti a fyzického i kognitivního výkonu a vytrvalosti (např. zkrácený reakční čas, lepší schopnost si zapamatovat, lépe vyvolávat z paměti atp.).
 • Technologie eliminuje biologicky toxický vliv nevhodného osvětlení na člověka i volně žijící druhy.
 • Redukuje světelné znečištění, které je jedním z klíčových témat současnosti a blízké budoucnosti.

Ekonomické

 • Podporuje výkon a kognitivní schopnosti exponovaných lidí.
 • Jedná se o výrazně efektivnější zdroj svícení oproti tradičním technologiím (nižší spotřeba a delší trvanlivost).
 • Vyhovuje plánovaným regulím EU v oblasti přechodu od dynamických světel na biodynamická, které v blízké budoucnosti vstoupí v platnost.
 • Možnost financování z fondů EU.
 • Pomůžeme s případným vyřízením dotace a garantujeme soulad instalovaného systému s danými kritérii.