Norma Evropské unie EN 12464-1 již ve svém vydání z roku 2019 na straně 70 zmiňuje nevizuální účinky světla na člověka. Zároveň avizuje zahrnutí těchto (nevizuálních) účinků na lidský organismus a plynoucí jiné způsoby navrhování osvětlení, než jaké se v současnosti používají. Je zároveň zřejmé, že v dalším znění této normy bude blíže určeno.

Odkaz na aktuální české znění výše uvedené normy:

https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-12464-1-360450-193342.html