► Celý článek| zdroj: Deník.cz/

„Kam nechodí Slunce, tam chodí doktor” – to je známé pořekadlo našich předků. Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) a firma Spectrasol na přelomu letošního roku zahájily světově unikátní pilotní aplikaci a výzkum účinnosti inovativního biodynamického osvětlení v Domově seniorů TGM v Berouně na fyziologické a psychické parametry jeho klientů a pečujícího personálu.

► Celý článek| zdroj: Deník.cz/