Po instalaci pro-kognitivního osvětlení se děti v ZŠ Hudcova začaly lépe a déle soustředit.

Seznamte se s našimi projekty v dokumentu České televize