Pražský inovační voucher – Projekt spolufinancován Evropskou unií

V roce 2020 získala naše firma Spectrasol, s.r.o.. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora umožnila účast Národního ústavu duševního zdraví na projektu „ Zhodnocení účinnosti pilotní instalace biodynamického osvětlení v Domově seniorů TGM Beroun ́ za účelem zjištění vlivu biodynanického a prokognitivního osvětlení Spectrasol na denní a noční aktivitu, amplitudu melatoninu a kognici klientů a personálu domova. Výstupem je Zpráva z ověření účinnosti a nové informace pro podporu aplikace bio-dynamických světelných systémů pro zlepšení kvality života v cílových prostředích.

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Odkaz na Evropské strukturální a investniční fondy:
https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/what/glossary/e/esif

Odkaz na program Pražský inovační voucher:
http://prazskyvoucher.cz/inovace/