Výzkumná zpráva o výsledcích výzkumu účinnosti bio-dynamické světelné soustavy Spectrasol v Domově seniorů TGM Beroun. Zhotovitel: Národní ústav duševního zdraví IČ: 00023752 se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany.