Zdraví, spánek i fyzický a mentální výkon, to vše ovlivňuje během dne i noci světelné záření. Je-li správné, pomáhá, není-li, dokáže ublížit. Světlo vždy bylo a je pro živé organismy nepostradatelné. Pomáhá k vidění, k orientaci, ale především je podstatné pro správné fungování lidského těla. Ideální pro organismus je denní světlo, k umělým zdrojům je nutné být obezřetný. Na jedné straně je možné využívat jejich předností, na straně druhé je potřeba předcházet negativním vlivům nesprávného osvětlení.