Světlo má velký a dlouhodobý vliv na kvalitu spánku, naše zdraví, výkonnost i psychickou odolnost a naladění. Pro pracovní prostředí skýtají vlastnosti a kvalita osvětlení významný potenciál

Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR.