Spectrasol Therapeutic: Novinky pro léčbu a prevenci duševních onemocnění

20. 05. 2024 | Aktuality, Články

Jednou z oblastí, jíž se Spectrasol zabývá, je fototerapie – využití plnospektrálního LED světla ve zdravotnictví. Dne 13. května 2024 jsme na půdě Národního ústavu duševního zdraví představili dvě novinky: fototerapeutický světelný pavilon a kufr určené pro léčbu a prevenci v oblasti duševního zdraví. Jde o výsledek čtyřletého společného vývoje fototerapeutických pomůcek v rámci grantového projektu od Technologické agentury ČR, jehož jsme se účastnili společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT UCEEB a Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ).

Oba produkty využívají patentovanou plnospektrální LED technologií Spectrasol Therapeutic, což je odlišuje od existujících fototerapeutických zařízení: pavilon i kufřík mají výrazně vyšší účinnost na psychiku pacientů a nemají, u běžné fototerapie obvyklé, negativní efekty na oči pacientů, které omezují toleranci aplikace. Produkty jsou v konečné fázi registrace u SÚKL jako zdravotnické prostředky a zároveň chráněny užitnými vzory.

Fototerapeutický pavilon ocení zejména centra duševního zdraví a další zdravotnické instituce, jeho využití se nabízí také v lázeňských zařízeních.

Fototerapeutický kufr je možné využít v lékařem předepsané ambulantní i domácí aplikaci.

Součástí čtyřletého vývoje byly i důkladné klinické studie. Testování účinnosti probíhalo na zdravé populaci i psychiatrických pacientech a byly potvrzeny kýžené efekty v oblastech synchronizace cirkadiánních rytmů, afektivního prožívání a nálady, kognitivních funkcí, elektrické aktivity mozku, spánku a zrakovém komfortu.

Základní zjištění a účinky:

  • Dvoutýdenní pravidelná expozice fototeraputickému světlu (cca 3000 lx) vedla k významnému snížení subjektivně prožívaných depresivních příznaků dle BDI.
  • Po 14 dnech vystavování fototerapii se zlepšila kvalita spánku a sledovaní lidé večer rychleji usínali.
  • Pozitivní účinky fototerapie jsou zároveň potvrzeny u sezónní afektivní poruchy (SAD), bipolární deprese, premenstruační dysforické poruchy, perinatální deprese, hraniční poruchy osobnosti s komorbidních depresí, Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby aj.
  • U sezónních depresí je fototerapie považována za léčebnou metodu první volby a meta-analýzy potvrzují její účinnost i u nesezónní deprese, přičemž velikost účinku je srovnatelná s velikostí účinku antidepresiv. Na rozdíl od konvenčně používané farmakoterapie přináší fototerapie zlepšení v řádu dnů, a může proto také pomoci překlenout nástup účinku antidepresiv.
  • Aplikace je vhodná také v případech poporodní deprese a deprese v těhotenství, u bulimie, ADHD, na JIP a lůžkových zařízeních, v prostorách při práci na směny a podobně.

Obě zařízení bude i nadále využívat NÚDZ pro léčbu svých pacientů a výsledky společného výzkumu a vývoje budou prezentovány mj. na Světové chronobiologické konferenci v prosinci 2024.

Spectrasol hodlá vyvinuté produkty nabízet k širokému uplatnění všude tam, kde mohou pomoci.

Více informací o fototerapii a produktech Spectrasol najdete ZDE.

Vývoj a metodika aplikace těchto zařízení byly vytvořeny ve spolupráci s ČVUT UCEEB a NÚDZ v projektu č. FW02020025 financovaném se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.

Sledujte nás:

O nás v médiích