► Celý článek| zdroj: http://ceskavedadosveta.cz/

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na unikátním vědeckém experimentu. V jeho rámci bylo v Domově seniorů v Berouně instalováno biodynamické osvětlení a následně hodnocena jeho účinnost na fyziologické a psychické funkce klientů i pečujícího personálu. Výsledky ukázaly, že testovaná speciální světla jsou významným přínosem pro zlepšení kvality lidského života.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

► Celý článek| zdroj: http://ceskavedadosveta.cz/