Fototerapeutický pavilon Spectrasol

Vybavený patentovanou plnospektrální LED technologií s unikátní cirkadiánní účinností

Pavilony vyrábíme a distribuujeme ve spolupráci s renomovanou českou společností Silentlab.
 • Možnost ambulantní aplikace, nebo aplikace při hospitalizaci
 • Ověřená účinnost na řadu duševních poruch
 • Při aplikaci je možné využít podrobnou certifikovanou metodiku NÚDZ
 • Cirkadiánní účinnost srovnatelná se sluncem
 • Vysoké zastoupení azurových vlnových délek v oblasti 460-520 nm zajišťující maximální melanopickou stimulaci
 • Jednoduchý systém řízení času a intenzity s přímým wifi připojením
 • Plošná vícestranná prostorová distribuce terapeutického světla
 • Vysoká intenzita světla při zachování zrakového komfortu

Pavilon je velkoprostorové fototerapeutické zařízení pro podporu psychického stavu a stabilizaci cirkadiánních rytmů. Jedná se o samostatnou konstrukci krychlového tvaru o straně 2,5 metru, kterou lze umístit do prostoru haly, čekárny v centru duševního zdraví nebo podobné instituce zajišťující lůžkovou i ambulantní péči. Uvnitř je vytvořen prostor nabízející místa k pohodlnému sezení až pro 6 osob.

Celý objekt je řešen v příjemném moderním designu v kombinaci měkkých čalouněných ploch světlých barev a přírodních dřevěných povrchů. Celý strop a polovina jedné boční stěny jsou osazeny světelnými LED zdroji s difuzorem tak, aby celá tato plocha svítila a svým nízkým, vyrovnaným jasem vytvářela pocit otevřeného prostoru, oblohy. Dvě boční stěny pavilonu jsou volné, vybavené závěsy, které umožňují vytvořit soukromý prostor a současně podporují rovnoměrnou distribuci světla.

Účinnost fototerapeutického pavilonu Spectrasol je zajištěna kombinací vysoké osvětlenosti, účinného spektra a vícesměrné, rovnoměrné distribuce světla v prostoru. Pro dobré přijetí terapie pacientem je zajištěn zrakový komfort při fototerapii, který se odvíjí od velikosti svítivé plochy, jejího umístění v zorném poli a jasových poměrů, které vytváří.

 • Vysokou terapeutickou účinnost umožňuje použití unikátní technologie světelného spektra Spectrasol Therapeutic (chráněno patentem č. 308363) s vysokým zastoupením vlnových délek v oblasti citlivosti ipRGC buněk, které působí na cirkadiánní systém. Současně je složení spektra díky omezení škodlivých modrých vlnových délek pod 450 nm a obsahem červených vlnových délek kolem 670 nm příznivé k očím uživatelům.

Jediněčné spektrální složení a klíčové oblasti vyzařovaného terapeutického světla Spectrasol

 • Oproti běžně dostupným fototerapeutickým zařízením nabízí pavilon prostorové řešení s velkoplošným zdrojem světla, který zasahuje více než 40 % plochy zorného pole. Dominantní světelný tok je směrován shora. Velká vyzařovací plocha umožňuje dosáhnout příjemný rozptýlený charakter světla v prostoru bez přítomnosti oslnění vysokým jasem na ploše.
 • Výkon světelného zdroje lze plynule regulovat dle potřeby terapie. Základní nastavení nabízí dvě úrovně. Při vyšším výkonu, tzv. terapeutickém režimu, dosahuje svítivá plocha průměrného plošného jasu letní oblohy. V nižším výkonu, tzv. civilním režimu, odpovídá jas plochy zatažené obloze. Dosahovaná osvětlenost přepočtená na melanopickou citlivost ipRGC buněk (melanopic EDI), odpovídá hodnotám požadovaným v českých i mezinárodních standardech pro fototerapii.

Ověřená účinnost

Národní ústav duševního zdraví ČR provedl ověření účinnosti fototerapie ve fototerapeutickém pavilonu Spectrasol na zdravých subjektech i na klinické populaci. Cílem bylo ověřit, zda technologie ovlivňuje subjektivní prožívání, kognitivní funkce a fyziologické proměnné, a to jak bezprostředně po jednorázové expozici, tak po pravidelné opakované expozici. Ověření bylo provedeno v následujících šesti oblastech:

 • Zrakový komfort
 • Afektivní prožívání a nálada
 • Kognitivní funkce
 • Spánek
 • Cirkadiánní rytmy
 • Elektrická aktivita mozku
Při aplikaci tohoto zařízení je možné využít podrobnou certifikovanou metodiku Národního ústavu duševního zdraví ČR, která je k dispozici níže.

Základní technické údaje

Rozměry pavilonu 2,5 x 2,5 x 2,5 m
Světloemitující plocha 3 x 2 m
Terapie Civilní
Příkon max 2,5 kW 800 W
Osvětlenost (fotopická) 8000 lx 2300 lx
Melanopický ekvivalent osvětlenosti denním světlem (melanopic EDI) 7500 lx 2100 lx
Poměrná melanopická účinnost zařízení (melanopic DER) 0,934
Jasový kontrast v zorném poli max 1:10
Náhradní teplota chromatičnosti světla (CCT) 5000 K
Index podání barev (Ra) >80

cena na vyžádání

Certifikovaná metodika aplikace a ověření technologie od Národního ústavu duševního zdraví ČR:

Terapii lze provádět výhradně na doporučení a dle instrukcí specializovaného lékaře či terapeuta. Porušení těchto doporučení může způsobit nežádoucí účinky na organismus.

Vývoj a metodika aplikace tohoto zařízení byly vytvořeny ve spolupráci s ČVUT UCEEB a NÚDZ v projektu č. FW02020025 financovaném se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND