Druhá část přednášky Hynka Medřického je především zaměřena na praktické příklady svícení, ať už ty dobré, nebo špatné a poukazuje na již známé souvislosti působení nočního svícení na nejen lidský organizmus.