Přirozené světelné podmínky pro personál, zlepšení léčby pacientů. Pražská nemocnice má nejpokročilejší cirkadiánní osvětlení na světě

16. 04. 2024 | Aktuality, Články

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) bylo na exponovaném pracovišti koronární jednotky instalováno cirkadiánní osvětlení Spectrasol s autonomním řízením. Toto inovativní osvětlení, vyvinuté specificky pro práci na jednotkách intenzívní péče ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT), simuluje vlastnosti přirozeného světla během dne, večera a noci. Přináší tím významné benefity – zlepšení vitality či podporu léčby pacientů, lepší soustředěnost, bdělost a náladu personálu.

Unikátnost biodynamického osvětlení

Biodynamické osvětlení ve VFN je jedinečné svou komplexností a výjimečným způsobem řízení. Systém automaticky a plynule přechází mezi režimy v závislosti na denní době či ročním období a splňuje přitom všechny požadavky na intenzitu, směr, odkud osvětlení přichází, a především spektrální složení a zabarvení vyzařovaného světla. Přes den poskytuje po vzoru slunce plnospektrální bílé světlo, přirozeně podporující organismus uživatelů, večer teplé světlo s potlačenými modrými a azurovými tóny, napodobující světlo během západu slunce, které připravuje tělo na noční regenerační procesy. V noci, pokud je na oddělení klid, zajišťuje noční osvětlení orientační tlumené oranžové světlo, které umožní běžnou kontrolu pacientů, ale nenarušuje spánek a noční regeneraci organismu. V případě potřeby lze osvětlenost jednoduše navýšit a umožnit tak lékařům vykonávat i ty nejnáročnější zrakové úkony.

„Přestože je využívání biodynamického osvětlení ve zdravotnictví čím dál oblíbenější, rozhodně se zatím nejedná o standard. Zejména finanční a technická náročnost realizace představuje hlavní překážky pro masivní rozšíření v rámci ČR,“ říká prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., primář II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK. Doplňuje také, že v západních zemích se tento typ osvětlení nejčastěji využívá zejména na soukromých pracovištích a mimo nejintenzivnější oddělení. V tomto ohledu je realizace na pracovišti VFN skutečně jedinečná.

Fungování technologie a benefity svítidla popisuje také Hynek Medřický, technologický ředitel Spectrasolu. Dle něj je světelný systém specifický aplikovaným systémem tří jedinečných spektrálních složení a distribucí světla v prostoru. Celkově světlo svítí tak, aby ve dne pomáhalo a v noci neškodilo. „Jedná se o plnospektrální LED světlo pro den, světlo se sníženou modrou a azurovou pro večer a oranžovým světlem pro noc tak, aby nemělo negativní účinky na neobrazový cirkadiánní časový systém pacientů i personálu, který mj. výrazně ovlivňuje vitalitu jejich organismu, náladu a celkové zdraví,“ vysvětluje Hynek Medřický.

Pozitivní dopady na pacienty i personál

Dle dostupných výzkumů má ve zdravotnických zařízeních cirkadiánní světlo pozitivní vliv jak na hospitalizované pacienty, tak na exponovaný personál. Pan profesor Bělohlávek očekává, že nové, biodynamické osvětlení přispěje u pacientů k redukci rizika vzniku ICU psychózy a dalších komplikací spojených s dobou hospitalizace (infekce, svalová slabost, malnutrice apod.)

Dodává, že ICU psychóza, zahrnující neklid, podrážděnost až agresivitu, nesoustředěnost nebo naopak nespavost, postihuje až 60 % pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. Jedny z mnoha příčin a rizikových faktorů těchto stavů jsou spánková deprivace, ztráta orientace v čase a senzorická deprivace. Tyto rizikové faktory by mělo pořízené osvětlení redukovat.

Je pravděpodobné, že nemocnice bude implementaci osvětlení rozšiřovat i na další oddělení. „Zřejmě největší benefit bychom očekávali na odděleních, kde existuje největší riziko vzniku zmíněné ICU psychózy a kde pacienti tráví nejdelší dobu – tedy například na gerontologických odděleních, odděleních intenzivní péče, ARO, psychiatrických odděleních a dalších. Své využití ale specializované osvětlení nachází také například ve spánkových laboratořích či odděleních šestinedělí pro kojící maminky,“ předvídá Ing. Tomáš Bouček, klinický inženýr II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK. „Personálu by měla simulace denního přirozeného světla přinést mimo jiné více komfortu, snížení únavy a redukci nepříjemností, jako je například bolest hlavy,“ komentuje dále světla Spectrasol. První subjektivní zpětná vazba od personálu je velmi pozitivní. Analýza výsledků bude probíhat také ve spolupráci s ČVUT, se kterým nemocnice připravuje několik vědeckých projektů zaměřených na hodnocení přínosu biodynamického cirkadiánního osvětlení. „Jsme v rané fázi, ale až se vše zaběhne, chystáme se monitorovat například vliv světelného prostředí na stabilitu cirkadiánního rytmu a produkci melatoninu,“ vysvětluje Dr. Lenka Maierová, specialistka na zdravé osvětlení z ČVUT UCEEB.

Světla na míru díky kooperaci s ČVUT

„Projekt osvětlení pro VFN staví na zkušenostech, které jsme během dlouhodobé spolupráce se Spectrasolem získali. Současně to byl náš prozatím nejnáročnější projekt z hlediska požadavků provozu ve zdravotnickém zařízení,“ popisuje doktorka Lenka Maierová průběh součinnosti v projektu. Dle jejích slov to znamenalo navrhnout světelné prostředí synchronizující cirkadiánní systém, vyhovět vysokým požadavkům na osvětlení při nutných lékařských úkonech, ale současně nerušit pacienta a umožnit mu kvalitní spánek, dále zajistit jednoduché ovládání a 100% spolehlivost řídicího systému včetně záložních řešení pro neočekávané situace.

To potvrzuje také Michal Vopat, vedoucí R&D týmu Spectrasolu: „Velice specifický je i chytrý systém, který biodynamické osvětlení řídí. Bylo potřeba jej nastavit tak, aby světelné režimy plnily biologické potřeby pacientů i personálu, ale zároveň aby splňoval přísná a specifická kritéria, která s sebou nese provoz na jednotce intenzivní péče. Proto byl řídící program navržen na míru a průběžně byl spolu s personálem vylaďován, aby došlo k co nejlepší souhře.“

Plán aplikace cirkadiánního osvětlení vstoupil do projektu celkové rekonstrukce koronární jednotky VFN v samém začátku, což bylo dle jejích pracovníků velmi komfortní zejména kvůli přípravě elektroinstalace a rozvodů pro systém svítidel a jejich zařízení. „Celý tento projekt pro VFN trval od července do konce roku 2023. Během této relativně krátké doby se nám podařilo spolu s pracovníky VFN dotáhnout realizaci k úspěšnému konci,“ říká David Piller, lídr projektového týmu Spectrasolu, který také dodává, že firma bude pokračovat v implementaci biodynamického osvětlení v dalších zdravotnických zařízeních. Právě tam je světlo respektující cirkadiánní rytmy velmi důležité pro náročnou a zodpovědnou práci personálu i rychlejší zotavení pacientů.

Kontakt pro média – VFN

Mgr. Marie Heřmánková, MHA, vedoucí Odboru PR a marketingu, tisková mluvčí

e-mail: marie.hermankova@vfn.cz, tel.:  224 962 074; 702 280 532

Prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, Člen Kolegia děkana 1. LF UK v Praze, Primář, 1. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK

e-mail: jan.belohlavek@vfn.cz, tel.: 724 371 594

Kontakt pro média – agentura Adison

Barbora Pospíšilová, Junior Account Manager

e-mail: barbora.pospisilova@adison.cz, tel.: 777 102 518

Sledujte nás:

O nás v médiích

Spectrasol ve Vogue!  

Spectrasol ve Vogue!  

O červnové chronobiologické přednášce Satchina Pandy, na níž jsme se podíleli, jsme už psali. Ale ještě jednou se k ní vrátíme - vždyť první zmínka o prokognitivním světle a Spectrasolu v „módní bibli“ je jen jednou! Pokud si chcete připomenout Satchinovo vystoupení...