Výsledky výzkmumu čínského týmu vědců prokázaly, že dlouhodobé osvětlení sítnice LED diodami buzenými v modrém pásmu překrytém fosforem mohou způsobit zhoršení funkce sítnice i při malém obsahu modré složky. Předpokládá zároveň, že zdroje s nízkou CCT se stanou novým druhem zdravého světelného zdroje, protože nevyzařují modré světlo, nemají fosfor a řeší problém nízké účinnosti, s nímž se potýkají fosforem překryté LED zdroje s nízkou CCT. Mnoho studií naznačilo, že tyto nové zdroje s nízkou CCT pravděpodobně mají léčivé účinky. Dřív než budou tyto účinky studovány, je potřeba ověřit biologickou bezpečnost těchto nových LED zdrojů. Proto byl proveden tento experiment, aby se zjistily účinky nových sv. zdrojů s nízkou CCT a proti tomu běžných LED zdrojů bílého světla na třech druzích sítnicových buněk. Bylo pozorováno, že životaschopnost a počty sítnicových buněk se postupně snižovaly s rostoucí CCT. Nové LEDky s nízkou CCT způsobily méně mrtvých buněk a méně nepříznivý vliv na množení buněk než bílé LED. U buněk ARPE-19 byla po osvícení LEDkami s vysokou CCT snížená a místy přerušovaná exprese Zonula Occludens-1. U buněk R28 byla posílena tvorba stresového proteinu hemeoxygenázy a u buněk rMC-1 byla zvýšena tvorba gliového fibrilárního acidického proteinu a vimentinu. Z toho vyvozujeme, že nové LED zdroje téměř nepoškozují sitnicové buňky a snižují u člověka potenciální zdravotní rizika z chronického vystavení bílým LED zdrojům.