Instalovali jsme svítidla do ZŠ Stupkova – vyrovnané světelné spektrum s důrazem na azurovou složku

12. 09. 2022 | Aktuality, Články

Unikátní osvětlení, fotovoltaická elektrárna a rekuperační jednotka. Takový je další výsledek spolupráce města Olomouc, skupiny Veolia a české firmy Spectrasol. Moderní vychytávky má tentokrát k dispozici Základní škola Stupkova v Olomouci. Po mateřské škole Barevný svět , jde tak o další školské zařízení, které spoří energie a přináší lepší prostředí pro děti i učitele. Předání moderního řešení do užívání proběhlo symbolicky první den nového školního roku.

Dvanáct svítidel Spectrasol ve dvou učebnách zajistí komfort potřebný pro výuku. „Svítidla mají vyrovnané světelné spektrum s důrazem na azurovou složku, která je klíčová pro fungování našich vnitřních hodin. To je zásadní pro psychickou pohodu a myšlení. Zároveň mají svítidla dlouhodobý vliv na zdraví a vitalitu žáků a pedagogů. Svítidla působí velmi podobně jako přirozené sluneční světlo a jsou chráněná mezinárodními patenty,“ uvedl světelný technik a průkopník biologicky optimalizovaného osvětlení Hynek Medřický, spolumajitel společnosti Spectrasol, která na projektu spolupracovala s Veolií.

Dalším instalovaným zařízením ve škole je rekuperační jednotka s funkcí aktivního chlazení v letních měsících. Rekuperační jednotka zajistí optimální větrání třídy bez nutnosti otevření oken. Díky ní se koncentrace oxidu uhličitého bude držet pod doporučenou úrovní. Dětem se tak bude lépe dýchat, nebudou unavené a lépe udrží pozornost. Chlazení vyřeší problém s přehříváním třídy v období vysokých venkovních teplot. Jednotka je tichá, je samostatná pro jednu třídu a řídí se podle koncentrace oxidu uhličitého a předem nastavených časových režimů. V kombinaci s prokognitivním osvětlením ve třídě vytvoří optimální prostředí pro výuku.

„Energetické úspory patří mezi naše priority a v současné vypjaté době jsou ještě důležitější než dříve. Jsem rád, že se nám daří ve spolupráci s Veolií vybavovat objekty ve správě města chytrými prvky, které umí skloubit úspory a větší komfort pro uživatele. Chtěli jsme je vyzkoušet přednostně ve školách a školkách a to se nám osvědčilo,“ řekl primátor města Olomouce Mirek Žbánek o projektu.

„S městem spolupracujeme dlouhodobě a snažíme se vyhovět jeho potřebám jako dodavatel tepla, ale přinášíme i něco navíc. Využíváme při tom jak naše zkušeností, tak i zaměření dalších firem ze skupiny Veolia, které se zabývají smart systémy. Výsledkem jsou zajímavé projekty šité na míru jednotlivým objektům, které pomáhají uspořit energie i finance a zlepšit jejich vnitřní prostředí,“ doplnil Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava společnosti Veolia Energie, která na projektu spolupracovala s dceřinou firmou Veolia Smart Systems.

Solární panely na střeše jedné z budov školy vyrobí za rok elektřinu, která by bohatě pokryla spotřebu jednoho průměrného bytu. V průběhu školního roku bude většina elektřiny spotřebována ve škole, prázdninové přetoky z elektrárny se budou ukládat do distribuční soustavy. Škola je tak částečně soběstačná a není zcela odkázaná na elektřinu zvenčí. Vizualizace aktuální a celkové výroby fotovoltaické elektrárny je zobrazena ve vstupní hale školy na televizní obrazovce. Žáci i ostatní návštěvníci školy tak získají představu o vyráběné elektrické energii.

„Každý takový projekt nám pomáhá a má svůj význam. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že nejefektivnější cesta ke snižování nákladů na energie vede nejen přes zateplování budov, ale spočívá zejména v instalaci moderních řešení. Staráme se o zhruba 90 školních budov v našich 31 základních a mateřských školách a podle aktuálních propočtů musíme s ohledem na nárůst energií počítat se zvýšením výdajů až o 40 procent,“ objasňuje náměstek pro školství Karel Konečný. Celková hodnota aktuálního projektu financovaného společností Veolia je 847 tisíc korun.

Sledujte nás:

O nás v médiích