Proč bych měl/a zvolit osvětlení Spectrasol?

Člověk je evolučně plně adaptovaný na přirozené světelné podmínky, tedy na pravidelné střídání světla, soumraku a tmy. Ale vzhledem k tomu, že člověk v dnešní době tráví většinu svého času v interiéru, je proto zásadní, aby k tomuto pravidelnému střídání docházelo i tam. V průběhu dne je důležité být v prostředí s dostatkem kvalitního světla, a pokud to nemůže být přirozené denní světlo, měl by člověk vyhledávat jeho co nejvíce podobnou náhradu, a tou je osvětlení Spectrasol. Osvětlení Spectrasol svým spektrálním průběhem a dalšími vlastnostmi napodobuje vlastnosti přirozeného slunečního světla a tím vytváří optimální přirozené prostředí podporující nejen kognitivní a fyzický výkon, bdělost, myšlení a koncentraci, učení se, ale i emoční naladění, subjektivní spokojenost a celkové zdraví. Více zde: https://www.spectrasol.cz/animace-o-nas/

Sledujte nás:

O nás v médiích