Jak Spectrasol působí jako kompenzační faktor proti škodlivému modrému světlu a jakým způsobem regeneruje buňky sítnice?

Spectrasol má vyrovnanou intenzitu světelné energie v červené fotobiomodulační oblasti, včetně 670 nm, která dle současných výzkumů působí jako kompenzační faktor před riziky škodlivého modrého světla s preventivními a terapeutickými účinky. Tato unikátní vlastnost je chráněna naším druhým patentem. Fotobiomodulace je v současné době velmi zkoumaným dějem, dle studií na zvířecích modelech (např. C. Sivapathasuntharam a kol., 2019; J. Nie a kol., 2022) a na buňkách (např. C. Núñez-Álvarez a kol., 2019; J. Kim a kol., 2022) dochází k podpoře funkcí buněčných továren na energii, mitochondrií. Dalo by se zjednodušeně říct, že jsou-li funkce mitochondrií výrazně omezeny, může buňka spustit programovanou buněčnou smrt (apoptóza). Sítnice oka má nejvyšší hustotu mitochondrií v lidském těle, a proto je jejich funkce z pohledu fungování zraku (vizuálního i nevizuálního systému) naprosto klíčová. Ve studiích (např. Y.-Z. Lu a kol., 2018; C. Sivapathasuntharam a kol., 2019) bylo prokázáno, že světlo o vlnové délce 670 nm výrazně snižuje rychlost úbytku fotoreceptorů, a tím pádem chrání funkce zraku nejen vůči modrému světlu, ale i před dopady stárnutí.
Více zde: a https://www.spectrasol.eu/regenerative-energy/

Sledujte nás:

O nás v médiích

Spánkový balanc – fototerapeutické osvětlení

Spánkový balanc – fototerapeutické osvětlení

Od července je v luhačovickém hotelu Nivamare k dispozici biologicky optimalizované osvětlení Spectrasol. Hotel ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ) připravil program relaxačních a ozdravných pobytů s využitím fototerapie. Cílem je zlepšit spánek a...