Jak Spectrasol působí jako kompenzační faktor proti škodlivému modrému světlu a jakým způsobem regeneruje buňky sítnice?

Spectrasol má vyrovnanou intenzitu světelné energie v červené fotobiomodulační oblasti, včetně 670 nm, která dle současných výzkumů působí jako kompenzační faktor před riziky škodlivého modrého světla s preventivními a terapeutickými účinky. Tato unikátní vlastnost je chráněna naším druhým patentem. Fotobiomodulace je v současné době velmi zkoumaným dějem, dle studií na zvířecích modelech (např. C. Sivapathasuntharam a kol., 2019; J. Nie a kol., 2022) a na buňkách (např. C. Núñez-Álvarez a kol., 2019; J. Kim a kol., 2022) dochází k podpoře funkcí buněčných továren na energii, mitochondrií. Dalo by se zjednodušeně říct, že jsou-li funkce mitochondrií výrazně omezeny, může buňka spustit programovanou buněčnou smrt (apoptóza). Sítnice oka má nejvyšší hustotu mitochondrií v lidském těle, a proto je jejich funkce z pohledu fungování zraku (vizuálního i nevizuálního systému) naprosto klíčová. Ve studiích (např. Y.-Z. Lu a kol., 2018; C. Sivapathasuntharam a kol., 2019) bylo prokázáno, že světlo o vlnové délce 670 nm výrazně snižuje rychlost úbytku fotoreceptorů, a tím pádem chrání funkce zraku nejen vůči modrému světlu, ale i před dopady stárnutí.
Více zde: a https://www.spectrasol.eu/regenerative-energy/

Sledujte nás:

O nás v médiích

Hynek Medřický pro iDNES: Čím se méně svítí v ulicích, tím lépe

Hynek Medřický pro iDNES: Čím se méně svítí v ulicích, tím lépe

Jak ovlivňuje světlo a mobilní displeje naše biologické hodiny a zdraví? A jak nakládat se světlem doma nebo ve veřejném prostoru, aby nedocházelo k narušení přirozených cirkadiánních rytmů? Nejen na to odpovídal v rozhovoru pro iDNES.cz Hynek Medřický. ,,Spánek nemá...

PRIMA CNN NEWS: Reportáž z galavečera Český Goodwill 2023

PRIMA CNN NEWS: Reportáž z galavečera Český Goodwill 2023

Ve čtvrtek 19. října byly po jedenácté slavnostně předány firmové oscary. Získávají je firmy a podnikatelé, kterých si lidé váží.  ,,Dneska lidé tráví více než 90 % času v budovách, pod střechou a za sklem, takže my máme elektrické světlo, které je podobné slunci,"...