Jak ovlivňuje Spectrasol světlo cirkadiánní rytmy a proč je to důležité?

Technologie Spectrasol osvětlení obsahuje v rozsahu 450─670 nm vyvážené zastoupení všech vlnových délek, včetně plného vyzařování v cirkadiánní, resp. melanopické oblasti (oblast azurových vlnových délek v rozsahu 460─500 nm) a shoduje se tak z 97 % se spektrem slunečního světla. Na pravidelném střídání světla, soumraku a tmy je závislý cirkadiánní rytmus. Cirkadiánní rytmy jsou přirozeně se dějící procesy na tělesné i duševní úrovni, které se řídí 24hodinovým cyklem. Nejznámějším příkladem cirkadiánního rytmu je střídání spánku v noci a bdění ve dne. Cirkadiánní rytmy v celém těle jsou řízeny gangliovými buňkami v tzv. suprachiasmatických jádrech (tzv. nevizuální systém oka – NIF, Non-Image Forming), která se nachází v mozku a řídí aktivitu celého organismu prostřednictvím přicházejícího světelného signálu z okolního prostředí (hlavně jeho modrých a azurových vlnových délek s maximem v 480 nm), které na rozdíl od běžných světelných zdrojů Spectrasol obsahuje Pro ukotvení cirkadiánního rytmu je proto důležité, aby se v průběhu dne střídaly fáze světla a noci. Důležité také je, aby rozdíl v osvětlenosti (jednotka: lux), laicky intenzitě světla, mezi dnem a nocí byl alespoň 4 řády a aby náš mozek dostával signály: „je den“ přítomností nebo „je noc“ nepřítomností krátkých vlnových délek (modrá, azurová, zelená)a dle toho řídil vnitřní procesy v organismu (přes den: bdělost, aktivita; přes noc: regenerační, reparační a imunitní procesy, ukládání a třídění informací apod.).

Sledujte nás:

O nás v médiích

Hynek Medřický pro iDNES: Čím se méně svítí v ulicích, tím lépe

Hynek Medřický pro iDNES: Čím se méně svítí v ulicích, tím lépe

Jak ovlivňuje světlo a mobilní displeje naše biologické hodiny a zdraví? A jak nakládat se světlem doma nebo ve veřejném prostoru, aby nedocházelo k narušení přirozených cirkadiánních rytmů? Nejen na to odpovídal v rozhovoru pro iDNES.cz Hynek Medřický. ,,Spánek nemá...

PRIMA CNN NEWS: Reportáž z galavečera Český Goodwill 2023

PRIMA CNN NEWS: Reportáž z galavečera Český Goodwill 2023

Ve čtvrtek 19. října byly po jedenácté slavnostně předány firmové oscary. Získávají je firmy a podnikatelé, kterých si lidé váží.  ,,Dneska lidé tráví více než 90 % času v budovách, pod střechou a za sklem, takže my máme elektrické světlo, které je podobné slunci,"...