Jak mohu změřit kvalitu světla?

Kvalitu světla nelze měřit jedním univerzálním parametrem, protože se skládá z několika faktorů, které mají různý vliv na lidský organismus a vnímání. Pro komplexní posouzení kvality světla je třeba zvážit následující aspekty:

1. Spektrální složení světla (SPD):

 • Popisuje intenzitu světla v jednotlivých vlnových délkách.
 • Ideální je vyvážené spektrum, které se podobá přirozenému slunečnímu světlu.
 • Měří se pomocí specializovaných radiospektrometrů.

2. Intenzita světla (lux):

 • Udává množství světla dopadajícího na danou plochu.
 • Doporučené hodnoty se liší podle typu činnosti a prostředí.
 • Měří se pomocí  luxmetru nebo radiospektrometru.

3. Náhradní teplota chromatičnosti (K):

 • Vyjadřuje barvu světla – teplé, neutrální nebo studené.
 • Ovlivňuje atmosféru a vnímání prostoru.
 • Měří se pomocí kolorimetru nebo radiospektrometru.

4. Index podání barev (CRI):

 • Vyjadřuje, jak věrně světlo reprodukuje barvy oproti přirozenému světlu.
 • Vyšší CRI znamená věrnější podání barev.
 • Měří se pomocí kolorimetru nebo radiospektrometru.

5. Činitel oslnění (UGR):

 • Vyjadřuje míru oslnění způsobeného světelným zdrojem.
 • Nižší UGR znamená menší oslnění a větší vizuální komfort.
 • Vypočítává se na základě různých parametrů osvětlení a prostředí.

6. Flicker efekt:

 • Jde o rychlé kolísání intenzity světla, které může způsobovat bolesti hlavy a únavu očí.
 • Moderní LED světla by měla mít minimální nebo žádný flicker efekt.
 • Měří se pomocí specializovaných měřičů flicker efektu.

7. Cirkadiánní účinnost:

 • Vyjadřuje, jak světlo ovlivňuje organismus prostřednictvím cirkadiánních rytmů.
 • Vyšší cirkadiánní (melanopická) účinnost znamená větší stimulaci organismu během dne a lepší přípravu na spánek večer.
 • Měří se pomocí specializovaných měřičů cirkadiánní účinnosti – radiospektrometrů.

Pro laické měření:

Pokud nemáte k dispozici specializované měřicí přístroje, můžete kvalitu světla posoudit i subjektivně:

 • Vizuální komfort: Cítíte se pod světlem příjemně a necítíte se pod ním utlumení?  Neoslňuje Vás?
 • Podání barev: Vypadají barvy přirozeně a věrně?
 • Únava očí: Cítíte po delší době pod světlem únavu očí?
 • Spánek: Máte problémy s usínáním nebo kvalitou spánku po večerním pobytu pod světlem?

Pokud máte pochybnosti o kvalitě světla ve Vašem prostředí, doporučujeme konzultaci s odborníkem na osvětlení, který provede profesionální měření a navrhne optimální řešení.

Sledujte nás:

O nás v médiích