Doporučení pro denní, večerní a noční expozici vnitřnímu světlu pro nejlepší podporu fyziologie, spánku a bdělosti.

Nevhodné světlo je spojeno s duševními poruchami, potvrdila rozsáhlá světelná studie světla, spánku, fyzické aktivity a duševního zdraví na více než 85 000 lidech. Poruchy cirkadiánního rytmu jsou za mnoha psychiatrickými poruchami. Expozice nevhodným světlem proto představuje environmentální rizikový faktor pro náchylnost k psychiatrickým poruchám. Vyhledávání světla ve dne a vyhýbání se světlu v noci může být jednoduchým a účinným nefarmakologickým prostředkem k celkovému zlepšení duševního zdraví.