Cílem česko-bavorského projektu je upozornit na problematiku světelného znečištění. Celoroční informační kampaň s názvem „Světelné znečištění – společný postup“ spustil spolek Aktivity pro. Jeho partnerem na druhé straně hranice je Naturpark Bayerischer Wald.

Přeshraniční projekt má nacházet cesty k tomu, aby se světelné znečištění eliminovalo, a to na obou stranách hranice. Spolek Aktivity pro, který provozuje Enviromentální centrum v Krsech na Plzeňsku se proto spojil s vedením bavorského parku Naturpark Bayerischer Wald. Projekt varující před nadbytečným a nevhodným nočním svícením podpořila také Evropská unie.

Světelné znečištění odborníci chápou jako rušivé zpravidla umělé světlo s nežádoucími účinky. Jeho zdrojem bývají pouliční lampy, nasvícené budovy nebo billboardy. Některé obce navíc nahrazují vysloužilé žlutě nebo oranžově svítící sodíkové lampy úspornými a bíle až modře zářícími lampami. A ty můžou působit problémy.

„Svítí s modrou vlnovou délkou. Modrá vlnová délka není špatně přes den, ale je špatně v noci a to nejen pro lidi ale i pro volně žijící druhy. Ta modrá se musí odstraňovat, jde to. My si nemůžeme pouštět do očí modrou vlnovou délku, kdy chceme. My ji můžeme a měli bychom ji chtít přes den, abychom měli kognitivní výkon mozku, ale v noci se má prostě spát. Jsme denní tvorové,“ vysvětlil světelný technik Hynek Medřický s tím, že modrá složka světla nedovolí člověku vypnout a kvalitně odpočívat.

Města a obce často pořizují nevhodné osvětlení kvůli úspoře financí
K nákupu těchto nevhodných lamp vedou samosprávy často ekonomické důvody, vedení měst a obcí se snaží jednoduše ušetřit.

„Jestli jdeme ostře po ekonomice, tak starosta řekne – Ne, já chci ušetřit co nejvíc a budu svítit ostrým bílým světlem – a vlastně neřeší, že to někomu škodí,“ uvedl Pavel Suchan z České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV. I podle něj je světlené znečištění nemalým problémem.

Vážnost situace nepodceňují ani sousedé z opačné strany hranice. Také tam si uvědomují přítomnost nevhodného osvětlení a jeho vlivu na životní prostředí.

„To je u nás velký problém. Protože naše země dlouhou dobu v mnoha oblastech instalovala velmi silné osvětlení. Když se podíváte na noční mapu třeba na Googlu, můžete vidět, jak silně jsou naše městě osvětlena,“ shrnul situaci šéf Naturparku Bayerischer Wald Heinrich Schmidt.

Pomoct by mohly dotace pro obce a také osvěta
Přírodní park Bavorský les se chce pomocí různých dotací pokusit přimět obce k výměně osvětlení. A podobné úvahy jsou slyšet i na české straně. Celospolečenskou diskusi chce rozpoutat právě česko-bavorský projekt Světelné znečištění – společný postup.

„Budeme propagovat, že světelné znečištění je tady, že je to problém a když s ním nebudeme něco dělat, že bude ještě větší. Budeme informovat děti na školách, dospělé, spolky, organizace, instituce. Víc se zaměřujeme na ty, kteří to mohou ovlivnit,“ upřesnil postup Vladislav Houda ze spolku Aktivity pro.

O světelném znečištění informuje už teď například expozice v Enviromentálním centru v Krsech na Plzeňsku. Problematikou nevhodného nočního svícení se už více než rok zabývá také meziresortní vládní komise. Své poznatky předloží během jara vládě. V budoucnu by se tak pojem světelné znečištění mohl dostat do zákonů a vyhlášek. A to včetně limitů, jak světelné znečištění zmenšovat a jak mu předcházet.